El monitoratge cardiovascular en una sessió d'entrenament funcional és molt important per diverses raons.

1. Seguretat: En primer lloc, el monitoratge cardiovascular ajuda a evitar problemes de salut greus. En observar els senyals vitals com la freqüència cardíaca i la pressió arterial, els entrenadors i els propis individus poden assegurar-se que estan fent exercici de manera segura i no estan posant massa pressió sobre el cor.

2. Eficiència de l'entrenament: El monitoratge cardiovascular també ajuda a les persones a fer els seus entrenaments més efectius. En observar la freqüència cardíaca, es pot determinar si una persona està treballant dins de la seva zona d'entrenament objectiu, la qual pot variar depenent de si l'objectiu és millorar la resistència, perdre pes, guanyar força, etc.

3. Progrés i adaptació: El monitoratge constant permet als individus observar el seu progrés al llarg del temps. A mesura que la salut cardiovascular millora, la freqüència cardíaca en repòs sovint disminueix i la recuperació després de l'exercici pot accelerar-se. Aquests canvis motiven als usuaris i també permeten als entrenadors adaptar els programes d'entrenament per seguir desafiant el cos i promoure el creixement i la millora.

4. Prevenció de sobreentrenament: El sobreentrenament pot portar a una varietat de problemes de salut, incloent problemes cardiovasculars. En monitorar els senyals vitals, les persones poden assegurar-se que no estan forçant massa en els entrenaments i poden prendre mesures per descansar i recuperar-se quan sigui necessari.

5. Personalització de l'entrenament: Cada individu té un nivell de condició física i de salut cardiovascular diferent. En utilitzar el monitoratge cardiovascular, es poden personalitzar les rutines d'entrenament per ajustar-se a les necessitats i habilitats individuals, la qual cosa ajuda a prevenir lesions i millorar els resultats de l'entrenament.