Els Reptes a Aplifit són el motor que impulsa el compromís i la motivació dels teus abonats. Utilitzant la nostra mesura única, els Fits, els usuaris poden quantificar la seva feina i establir metes personals, permetent-los veure els seus progressos d'una manera tangible i comparable.

Els Reptes, creats i personalitzats pels gestors del club, consisteixen en aconseguir una quantitat específica de Fits en un temps determinat. Això ofereix als teus abonats objectius clars i aconseguibles que els motiven a superar-se.

Però els Reptes van més enllà dels objectius personals. La funció de rànquing en temps real de l'app AplifitPlay afegeix un element competitiu i divertit, permetent als usuaris veure la seva posició respecte als altres abonats del club. Aquest component social fomenta un esperit de camaraderia i competència saludable, impulsant els usuaris a mantenir-se actius i compromesos.

En resum, els Reptes d'Aplifit són una eina poderosa que transforma el fitness en una experiència social i motivadora. En integrar-los al teu club, estaràs oferint als teus abonats una nova manera de gaudir del fitness, fomentant el seu compromís i, en última instància, augmentant la retenció de abonats. Perquè a Aplifit, creiem que el fitness és més divertit quan es tracta d'un repte.